Det närmare sig!

Vi räknar med att genomföra Tors Trophy 1 aug som planerat.

Nedan står rekommendationerna som gäller idag, utöver dessa rekommendationer rekommendera vi att deltagarna använder handskar vi kommer även ha tillgång till handsprint vid hindren där det är lämpligt. Även funktionärerna kommer ha tillgång till handsprit. Vi har även kortat av banan för att förenkla logistiken, vi separerar start och målområdet från varandra samt kommer skicka ut instruktioner i förväg till deltagarna angående ankomsttid, starttid, insläpp, vikten av att avlägsna sig från området efter målgång. Parkering kommer att ske separerat från start och målområdet mm. Vi har även beslutat att ingen försäljning av dryck, mat eller liknande kommer ske i samband med arrangemanget. Vi kommer inte att ha vätskekontroller, Alla utländska deltagare har vi flyttat till nästa års lopp.

Rekommendationer

Startområde, eventuella vätskekontroller samt målområde bör vara fysiskt avskilda från omgivningen (exempelvis med avspärrningsband), och in- och utpassering ska kunna kontrolleras av tävlingsledare. 

Tävlingsledares ansvar: Ansvarar för att det aldrig vistas fler än 50 personer samtidigt i startområdet eller i målområdet. 

Startområde: Ska avgränsas och det ska vara möjligt att kontrollera in- och utpassering. 

Ska vara så stort att löparna kan stå med minst armlängds avstånd. 

Först efter att en startgrupp har startat loppet får nästa startgrupp släppas in på startområdet. 

Trängsel får inte uppstå vid insläpp.

Målområde: Ska avgränsas och det ska vara möjligt att kontrollera in- och utpassering. 

Målområdet är till för målgång och en kort stunds återhämtning.

Funktionärer uppmanar löpare att lämna målområdet för att undvika trängsel efter målgång.

Samtliga deltagare ombeds stanna hemma om man är sjuk eller upplever symtom på sjukdom, hålla god handhygien och hålla avstånd till varandra.

 / Tors Trophy

Rulla till toppen