Elit och Competition

2.1 Allmänt uppförande.

2.1.1 Tävlingstaktik är en del av interaktionen mellan tävlande, med den tävlande är skyldig att:

– Följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.

– Utöva god sportsmannaanda hela tiden.

– Följa avsikten med en regel om den exakta ordalydelsen i regeln kan tolkas på olika sätt.

– Ansvara för sin egen och andras säkerhet.

– Följa instruktioner från funktionärer/domare.

– behandla andra tävlande, funktionärer, volontärer, media, sponsorer, åskådare med respekt och artighet.

3.2 Allmänna regler.

3.2.1 Ett ärligt försök att genomföra alla hinder, som en allmän regel innebär ett ärligt försök att den tävlande måste applicera hela kroppsvikten på hindret.

3.2.2 ”Touch and Go” på ett hinder för att avsiktligt ”misslyckas” kommer leda till diskvalificering.

3.2.3 Endast ett försök per hinder på de hinder det står ”one attempt only”. Övriga hinder gäller fritt antal försök.

3.2.4 Alla tävlande ska tilldelas tre armband inför starten.

3.2.5 En tävlande som inte klarar ett hinder ska få ett armband avklippt och avlägsnat av funktionär vid det aktuella hindret.

3.2.6 Den tävlande måste ha ett armband kvar vid målgång för att vara berättigad till utmärkelse.

3.2.7 En straffslinga måste genomföras för varje armband som blivit avklippt.

3.2.8 Straffslingan ska inte ta kortare tid än det svåraste hindret.

3.2.9 En tävlande utan armband (tre eller fler misslyckade hinder) ska utföra tre straff loopar.

3.2.10 Straffslingan ska placeras inom synhåll för mållinjen och åskådare, helst omedelbart före mållinjen, eller före sista hindret.

3.2.11 Tävlanden som korsar mållinjen samtidigt, ska tilldelas oavgjort.

3.2.12 Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att tävlande varnas verbalt, med förbehåll för diskvalificering.

4.1.2 Den tävlandes startnummer måste vara synligt under loppets gång, till exempel nummerlapp, pannband, armbindel och skrivet på arm/axel och baksidan av underbenet med permanent markör.

4.1.3 Den tävlande får ej ha bar överkropp.

4.1.4 Det är förbjudet att vara barfota, samt använda skor med metalldubbar/spikskor.

8.1 Bilder och videos som tas av arrangören på deltagaren under tävlingen, har arrangören har rätt att använda dessa bilder till marknadsföring etc. utan att ersättning utgår till deltagaren. Deltagaren samtycker genom att anmäla sig till tävlingen.

8.2 Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot varken Tors Trophy arrangören eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta.

Open Race Motion

Om du misslyckas med ett hinder får du göra om det om du vill, ifall du inte klarar hindret så klipper funktionären det vita armbandet vid det aktuella hindret. (inga straffrundor om man inte klarar av hindret). och du kan alltid be dina lagkamrater eller andra deltagare om hjälp för att ta dig genom, över eller under. Det viktigaste är att du har roligt! 

– För övrigt gäller 2.1 Allmänt uppförande och 3.2 Allmänna regler, samt 8.1, 8.2.

Ungdomar kan springa tillsammans med en medföljande vuxen. Vid 16 år fyllda, kan deltagaren springa själv som vuxen med målsmans godkännande.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta. (Se till att era försäkringar täcker idrotts/motionslopp, gör dessa inte det så går det bra att teckna t.ex. Folksam Motionsloppsförsäkring är anpassad för dig som idrottar).

Rulla till toppen