TORS TROPHY 2021

Eskilstuna Friidrott / Max500 hälsar alla välkomna till TORS TROPHY 2021 , i Krusgårdsparken, Torshälla/Eskilstuna.

Parkering (gratis parkering)

Vi kommer att ha parkeringar vid Torshargs idrottsplats Germundsgatan 40, 644 30 Torshälla, som ligger 8–10 minuters gångväg från startområdet vid Krusgårdsparken, Funktionärer kommer dirigera er till utsedda parkeringsområden. Som vanligt gäller personligt ansvar för social distansering.

Nummerlappar/Startkit

Utdelning/avhämtning av nummerlapp sker vid parkeringsområdet/Torshargs IP se skyltning på plats, medtag legitimation. Vi öppnar nummerlappsutdelningen kl. 08.30 på lördag, vi kommer även att ha öppet mellan kl.18-19:30 på fredagen för de som vill hämta i förväg (samma plats). Personer utan armband/nummerlapp kommer inte in på startområdet, så se till att ha den väl synlig! (handsprit finns att tillgå)

Avprickning

I samband med att man tar ut nummerlapp/startkitt, så räknas det att man är avprickad.

Start

Ca 5 minuter före din/er starttid kommer vi att släppa in er i startområdet, så håll koll på er starttid (utan nummerlapp/armband kommer man inte in på startområdet).

Först efter att en startgrupp har startat loppet och lämnat startområdet får nästa startgrupp släppas in på startområdet, trängsel får inte uppstå vid insläpp till startområdet.

Målgång

Målområdet är till för målgång, medaljutdelning och en kort stunds återhämtning.

Funktionärer kommer uppmana löpare att lämna målområdet innan efterföljande startgrupp kommer, för att undvika trängsel efter målgång.

Omklädning

Det finns ingen möjlighet till ombyte/dusch på grund av rådande restriktioner.

Toaletter
Aktivas toaletter finns på området och är bara till för tävlande.
Funktionärers toaletter är separerade från de aktivas. (handsprit finns att tillgå)

Ackreditering

Strikt ackreditering till start/målområdet/banan gäller och endast tävlande, funktionärer och media får vara på inne start/målområdet och inne på banan.

Deltagarens ansvar
Inte resa eller närvara – utan i stället stanna hemma om man upplever sjukdomssymptom eller är sjuk. Vara lyhörd för och följa myndigheternas rekommendationer. Detta innefattar bland annat symtom som hosta, snuva, halsont eller feber. Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig.
Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Följa arrangörernas information och instruktioner och under sitt deltagande agera på ett sätt som underlättar för arrangören att genomföra en säker tävling.