Läs noga genom villkor för deltagande. Genom att anmäla dig till en tävling så medger du att du har läst och förstått villkoren samt att du är bunden av dessa.

 Åldersgräns

Åldersgränsen för att delta i Tors Trophy är 18 år. Men Ungdomar som under tävlingsåret fyller 11 år, kan springa i motionsklasserna tillsammans med en medföljande vuxen (den vuxna kan hjälpa ungdomen vid hindren etc). Vid 16 år fyllda kan deltagaren springa i 16 – 19 års gruppen, med föräldrars tillstånd. Fullmakt krävs då.

Anmälan

 • Anmälan sker via Tors Trophy hemsidan, alternativt direkt på muddest.com
 • Av säkerhetsskäl kan Tors Trophy behöva begränsa antalet deltagare.
 • Identitetskontroll mot uppvisande av giltig legitimation kommer att göras på tävlingsdagen på platsen för uthämtning av startkuvert.
 • Ingen deltagare får hämta ut sitt startkuvert utan giltig legitimation. Utan giltig legitimation får inte deltagaren starta i Tors Trophy. Ingen återbetalning av startavgiften sker om ID saknas.
 • Deltagare under 18 år ska antingen ha med sig fullmakt från vårdnadshavare, eller vårdnashavare med vid uthämtning av startkuvert.
 • Deltagaren väljer en starttid vid anmälan. Tors Trophy har om det behövs rätt att ändra denna starttid.
 • Köpta biljetter återbetalas ej.

Generellt

 • Deltagare måste följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.
 • Deltagare måste acceptera anvisningar på banan och vid varje hinder från funktionärer.
 • I inget av Tors Trophys hinder får man dyka med huvudet först.
 • Maxtid: Banan stängs 2 timmar efter sista start.

Ansvar och risk

 • Deltagaren är medveten om att Tors Trophy är en fysisk ansträngning under 6 km inkluderat 30+ hinder.
 • Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot varken Tors Trophy eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet genom träning, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.
 • Hinder i trånga utrymmen som t ex krypa i rör rekommenderas inte för deltagare med klaustrofobi eller astma.

Försäkring

 • Vi rekommenderar varje deltagare att teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Skor och kläder

 • Alla deltagare måste använda skor.
 • Spikskor är inte tillåtet att använda. Du förstör hindren samt riskerar att skada din medtävlande. Upptäcks någon med spikskor kommer denna att avvisas från banan, utan möjlighet till återbetalning.
 • Dräkter eller kostymer ska utformas så de inte utgör en fara för deltagaren eller andra.
 • Vi rekommenderar alla att delta i kläder tillverkade av funktionsmaterial. Undvik bomull då du kommer vara våt under delar av loppet. Deltagare får inte delta i Tors Trophy utan kläder på underkroppen.

Arrangör

Eskilstuna FI/MAX500 AB

Alkohol och droger

 • Deltagare, får inte vara påverkade av alkohol eller droger.

Avbryta tävling

 • Om deltagaren vill eller måsta avbryta tävlingen sker detta helst vid ett hinder. Funktionären vid hindret tar då av deltagarens tidchip och meddelar Tors Trophys tävlingsorganisation att deltagaren avbrutit tävlingen.

Sjukvård och säkerhet

 • På plats på tävlingen finns sjukvård i form av mobila sjukvårdsteam, nödvändig akut sjukvård med sjukvårdsutbildad personal. Samtliga hindervärdar är utrustade med kommunikationsradios/mobiltelefoner och kan kalla på sjukvård som kommer till hindret.

Personlig egendom

 • Tors Trophy ansvarar inte för stöld, brott eller förlust av personlig egendom under loppet. Det åligger därför varje deltagare om den anser det nödvändigt att teckna en egen försäkring som täcker detta.

Bandragning, hinder och vattenstationer

 • Deltagaren samtycker till att Tors Trophy närsomhelst kan ändra bandragning (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering). De bankartor som publicerar ska ses som en skiss för hur loppet skulle kunna se ut. Hinder kan läggas till och andra kan tas bort från dessa skisser utan att deltagaren kan rikta några som helst krav på ersättning eller motsvarande mot Tors Trophy.

Bilder och videos

 • Bilder och videos som tas på deltagaren under tävlingen tillhör Tors Trophy och deltagaren samtycker via att anmäla sig till Tors Trophy att Tors Trophy har rätt att använda dessa bilder hur Tors Trophy önskar. Detta innefattar även att Tors Trophy får använda bilderna i marknadsföring utan att ersättning utgår till deltagaren.

Tidchip och tidtagning

 • Varje deltagare får ett startchip.

Personuppgifter

 • Tors Trophy har rätt att i sin verksamhet samla in och behandla deltagarnas personuppgifter. Tors Trophy har också rätt att göra utskick till deltagarna i marknadsföringssyfte.

Övrigt

 • Deltagare kan diskvalificeras och avvisas om de uppvisar farligt eller aggressivt beteende på banan, vid hindren eller inte följer de riktlinjer som beskrivs ovan.
 • Vid dåligt väder har Tors Trophy rätt att senarelägga tävlingen eller avbryta den. Deltagaravgiften återbetalas då inte.
 • Alla deltagare måste följa lokala lagar och uppföra sig ansvarsfullt och respektfullt mot övriga deltagare, publik och arrangör.

För att anmäla dig till Tors Trophy, så klickar du HÄR!